Velkommen til dåp


 

Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Dåpen er en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi døpes. For de fleste er dåpen en fin familietradisjon og for mange betyr dåpen at man ønsker at barnet skal få en kristen tilhørighet. Ved dåpen blir man medlem i Den norske kirke.

LysLys

Fra kirkens side ønsker man å følge opp dåpen med å hjelpe foreldrene med å gi barnet en kristen trosopplæring; ved utdeling av bøker og arrangementer i kirken. Alle kirkene har et omfattende opplegg for trosopplæring av de døpte. Menighetene har ikke lengre tilgang på informasjon om barn som er født, derfor får man ikke lengre brev om dåp og det er opp til familiene selv å ta kontakt.

De fleste foreldrene velger i dag å melde dåp ved å bruke påmeldingsknappen under. Der får man en oversikt over aktuelle dåpsdager i den kirken der man vil ha dåpen. I første omgang er det nok å fylle ut navn på barnet og kontaktinformasjon om foreldrene. Har man ennå ikke bestemt navn på barnet, kan man likevel sende påmeldingen.

Etter at dato for dåpen er bekreftet, kan man senere gå til "Jeg vil åpne en registrering", og oppdatere innholdet med for eksempel faddere. Man bruker samme person - og telefonnummer som ved første innlogging. Opplysningene som samles inn i forbindelse med dåpen vil bli benyttet i forbindelse med oppfølging av dåpen.

Når det nærmer seg dåpsdagen, tar kirkekontoret kontakt for å avtale en dåpssamtale. Hensikten med dåpssamtalen er å snakke om hvordan dåpen foregår og å informere om trosopplæringen i menigheten. Og hvis familien ønsker det, kan man under dåpssamtalen gjøre avtale om at man deltar med å lese en dåpstekst, bære inn dåpsvannet, tenne lys etc. Velkommen til dåp!