Pater Kjell Arild Pollestad i Kirkelandet kirke

 

 

 

 

 

 

 

“Luther og Reformasjonen – et katolsk skråblikk!”

 

I høst feires Reformasjonens 500-årsjubileum. Kirkepolitisk regnes den som utløst da Martin Luther, augustinermunk og professor, slo opp sine 95 teser om boten og avlaten på kirkedøren i Wittenberg 31. oktober 1517.

Men teologisk var utformingen av reformasjonsteologien begynt tidligere. Tesene ble, til Luthers overraskelse, spredd med stor fart utover Europa. Og utløste den religiøse omveltningen fra katolisisme til protestantisme i mange land utover 1500-tallet. Dette passet inn i de eneveldige kongers  maktpolitiske spill mot den katolske kirkes dominans. Reformasjonen har påvirket samfunnsutviklingen sterkt, ulikt til forskjellige tider.

Den har  frembrakt eneveldige diktaturer, men også  demokratisering. Den har fremmet inderlig  religiøsitet, men også sekularisering. Den Lutherske kirke har gjennom høsten feiret jubileet med mange arrangementer.

Denne gang har  Kirkelandet menighet invitert pater Kjell Arild Pollestad til å se på reformasjonen med katolske øyne – “Luther og Reformasjonen - et katolsk skråblikk”!

Kjell Arild Pollestad er teolog, norsk dominikaner, katolsk pater, oversetter, forfatter, samfunnsdebattant, og reiseleder. Han er kjent for sine store språkkunnskaper, og snakker en rekke språk flytende. Studerte russisk ved Universitetet i Oslo 1971-72, deretter teologi, og konverterte til katolisismen i -75. Presteviet i -80.

Han har hatt en rekke oppgaver innenfor Den katolske kirke i Norge; innenfor informasjonstjenesten, utgivelsen av Katolsk bønnebok, redaktør for Katolsk salmebok, og han har  vært sogneprest i Tønsberg. Pollestad har med sine kåserier, essays og bøker vunnet seg en stor leseskare, og han har venner og nettverk langt inn i lutherske og venstreradikale kretser. Dette, og hans store synlighet, har også skaffet ham fiender innen Den katolske kirken i Norge, noe som ble tydelig da det stormet som værst under beskyldningene mot ham tidlig på 2000- tallet.

I dag lever han “ex conventum” på Bryne og Kvitsøy. Han deltar fremdeles i debatten, både innad og utenfor kirken. Tidligere i høst lanserte han bispedømmene som et velfungerende alternativ til ved innføring av nye regioner.

Pollestad er filolog og estetiker, og er sterkt kritisk til de nye bibeloversettelser. Som helhet synes han resultatet er “sjuskete”:  “Dette gjelder særlig Det gamle testamente, som på  grunnspråket er på høyere nivå enn Det nye…..

Vi trenger en norsk Bibel i språklig festskrud, «en forfatternes Bibel», som kan leses med litterær nytelse også utenfor de troendes flokk» !

Som forkynner, forfatter, kåsør og reiseleder, samt som programleder i NRK’s serie «Tre muntre herrer i Roma», har pater Pollestad vunnet sg et større, allment publikum enn noen annen norsk, katolsk geistlig.

Velkommen til Kulturaften i Kirkelandet kirke onsdag 29. november kl. 1900!

23. april 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Kristiansund menighet Powered by Agrando