Konfirmasjonsleir på Oppdal

29-31 mars 2019

 

 

For dere som blir med på dette, vil dere settes opp som voksen hvis dere er 18 år eller eldre.

Ellers blir dere satt opp som hovedledere, med mer ansvar enn de yngste lederne vi har med.

 

Vi må dekke 1 voksen pr. 10 deltaker, for å kunne gjennomføre leir.

Hvis du ønsker å være med som hovedleder eller voksenleder som ikke har vært med på dette før,

ta kontakt med menighetspedagogen i Kirkelandet kirke:

Line.Nordhagen@kristiansund.kommune.no

 

Du må delta på disse datoene:

 

KURS NR 1: Ideer og delegering til leir: Alle voksen- og hovedledere

Tid/Sted: Mandag 18 FEBRUAR kl 18.00-19.30 Kjelleren i Kirkelandet kirke

 

 

KURS NR 2: Ledermøte med alle ledere til leir

Tid/Sted: Mandag 11 MARS kl 18.00-19.30 Kjelleren Kirkelandet kirke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. april 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Kristiansund menighet Powered by Agrando