Ledertreningskurs 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hva er dette kurset og for hvem?

Mange har en lederspire i magen de kanskje ikke engang vet er der!

Hva med å prøve deg som leder!?

Vi jobber med alt fra å bli tryggere på oss selv, tørre å ta en utfordring

og ikke minst masse latter og moro wink

 

Her kan du få muligheten til å bli med som leder på konfirmantleir eller på ungdomstreff som deltaker,

og bli kjent med andre ungdomsledere i hele Norges land.

 

 

Dette kurset er et ledertreningskurs for de som har blitt konfirmert de siste to årene

og ønsker å bli med videre som ledere i kirkelig sammenheng.

 

Ved at man gjennomfører hele kurset, vil man få kursbevis.

Dette kan også være kjekt å ha med seg i videre sammenhenger innenfor både skole og jobb,

eller annen relativ praksis.

 

De fleste gjennomfører dette kurset for å være med som leder for første gang på

eksempelvis konfirmasjonsleir, eller for å aktivt bli med i andre kirkelige aktiviteter.

 

 

 

 

Det er ingen krav til at man må ha et religiøst og fast ståsted,

men man må være bevisst på at kurset er formet i regi av DNK

og har et kristent utgangspunkt og verdier.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele kurset koster 200,-

Dette dekker materiell, mat/drikke og deltakelse i lederaktivitetene.

Er økonomi et problem, så gi beskjed! Vi løser selvfølgelig dette smiley

 

Hvis man ønsker å bli med på evnt. ungdomstreff hvor man selv er deltager,

vil det koste en egenandel (ihht. reise og leir)

Dette vil man da få et egent skriv om hvis det skulle være aktuelt wink

 

 

Deltakelse

Kursdeltagere får utdelt oppstarts-ark hvor de velger mellom ulike ønsker av ledertreninger og deltakelser.

Det er et krav til å delta aktivt på kurs, og møte opp hvis man skal være med som leder

på konfirmasjonsleir.

 

For å få kursbevis for ledertreningskurs, må man ha vært på alle de ulike kursene i løpet av 2018/2019.

Er man syk, er det selvsagt at man ikke kan delta på selve kurset, og man får da godkjent og mottar kursbeviset yes

 

Det vil bli sendt ut sms om påminnelser til kurs og informasjon finner dere også på facebook.

Det vil komme egne møter for ledere som skal delta på ulike aktiviteter, ved siden av timeplanen under!wink

 

 

Timeplan for lederkurs 2018/2019

Kurset legges opp til møter felles for alle fra Frei, Nordlandet og Kirkelandet annenhver måned.

For de som skal være ledere på de ulike konfirmasjonsleirene, vil det komme egne møter til dette.

NB: Kurstemaene for høst 2018, kan bli endret!

 

 

 

OKTOBER 2018:

Torsdag 25. oktober Kursdel nr 1

Menighetssalen i Kirkelandet kirke

 

Kl 16.30-17.30: Kurstema: oppstart og info - Hva er en leder?!

Kl 17.30-17.45: Går felles til brannstasjonen

Kl 17.45-18.30: KRIK: Innebandy (med Ungklubb KSU)

Kl 18.45-19.30 (20.30): Kveldsmat og spill (med UngKlubb KSU)

 

 

 

DESEMBER 2018:

 

Torsdag 06. desember Kursdel nr 2

Menighetssalen i Kirkelandet kirke

 

Kl 16.30-17.30: Kurstema: Case - og utfordring som leder

Kl 17.30-17.45: Pause

Kl 17.45-18.30: BeOn (med Ungklubb KSU)

Kl 18.30-19.30 (20.30): Juleavslutning og spill (med UngKlubb KSU)

 

 

FEBRUAR 2019

 

Torsdag 07. februar 2019 kursdel nr 3

Menighetssalen i Kirkelandet kirke

 

Kl 16.30-17.30: Kurstema: Tema kommer!

Kl 17.30-17.45: Pause

Kl 17.45-18.30: Kurs

Kl 18.45-19.30 Kveldsmat og envt. spill

 

 

 

AVSLUTNING OG EGNE LEDERMØTER:

Informasjonen kommer etter påmelding på kurset wink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. april 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Kristiansund menighet Powered by Agrando